รู้จักเรา

การลงทุนจากต่างประเทศ

การค้าและความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของอิสราเอลในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557

ข้อตกลงทางการค้าเสรีหรือเขตการค้าเสรี / Free Trade
Area Agreements
คุ้มครองการลงทุน / Protection of Investments การเลี่ยงภาษีซ้อน / Avoidance of
Double Taxation
ข้อตกลงทางการวิจัยและพัฒนา / Agreements on R&D ข้อตกลงทางการค้าสำหรับ MFN กับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ WTO /  MFN Trade Agreements with non WTO Members
Canada Albania Austria Funds Kazakhstan
Mexico Argentina Belarus Canada(3) Russian Fed.
U.S.A Armenia Azerbaijan Belgium India Ukraine
E.U. Belarus Brazil Singapore Uzbekistan
E.F.T.A. Bulgaria Bulgaria South Korea Standardization & Product
Certification
MERCOSUR (1) China Canada United Kingdom Moldova
Colombia Croatia(1) China U.S.A. Ukraine (5)
Turkey Cyprus Czech Rep Victoria/Au Kazakhstan(2)
Qualified Industrial Zones (QIZ) Agreements Czech Republic Denmark Maryland, USA(3) Russian Fed. (5)
Egypt  El Salvador Ethiopia   Belarus(2)
Jordan  Estonia Finland Parallel Funding Statement of Intent – MOITAL and US Consumer Product Safety Commission (CPSC)
  Ethiopia France Belgium  
  Georgia Germany China  
  Germany Greece Finland  
  Guatemala Hungary France  
  Hungary (6) India Germany  
  India Ireland Greece(3)  
  Kazakhstan Italy Hong Kong  
  Korea, Republic of Jamaica India  
  Latvia Japan Ireland  
  Lithuania Latvia Italy  
  Macedonia, FYR Luxemburg Netherlands  
  Moldova Mexico Ontario/CA  
  Mongolia Netherlands Portugal  
  Poland Norway Spain(4)  
  Romania Philippines Sweden  
  Serbia Poland Turkey  
  Slovakia Romania    
  Slovenia(6) Russian Fed.    
  South Korea Singapore Sixth Framework
Program
 
  South Africa(3) Slovak Republic -Eureka  
  Thailand S.Africa Seventh Framework Program  
  Turkey S.Korea    
  Turkmenistan Spain    
  Ukraine Sweden U.S.  
  Uruguay Thailand U.S. Science and Technology
Commission
 
  Uzbekistan Turkey BIRD Foundation  
    U.K.    
    U.S.A    
    Ukraine    
    Uzbekistan    
    Switzerland    
    Lithuania    
    Croatia    
    Slovenia (3)    
    Portugal (3)    
    Moldova    
    Estonia (2)    
  1. Under Negotiations
  2. Initiated
  3. To be ratified
  4. Awaiting re-establishment
  5. Re-initiated
  6. Treaty terminated on June 26, 2007; existing investments are protected for ten years after termination.
Source: Ministry of Economy, Foreign Trade Department, International Division.
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/4CF1825D-9C4A-4E1D-9494-682805D6C6E6.htm