รู้จักเรา

สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวม

ภาพรวมการสนับสนุนศูนย์การวิจัยและพัฒนาของบริษัทต่างประเทศ

รัฐบาลนั้นมีโครงการเพื่อสนับสนุนศูนย์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไฮเทคของบริษัท ต่างประเทศอยู่ 4 โครงการด้วยกันคือ

  1. การระดมทุนของโครงการวิจัยและพัฒนาจากสำนักงานหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ (The Office of the Chief Scientist [OCS])
  2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับศูนย์การวิจัยและพัฒนา
  3. ทุนการจ้างงานสำหรับการวิจัยและพัฒนา
  4. แรงจูงใจในการลงทุน และ เงินทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจรเพื่อโรงงาน อุตสาหกรรมไฮเทค

ประโยชน์เรื่องกฎหมายภาพยนตร์

กฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อการส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศอิสราเอล เพื่อการนี้กฎหมายนั้นให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 20%

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
Support for R&D Centers of Foreign Companies


การดูแลบริษัทเกิดใหม่ (Start-Up Incubators)

การฟูมฟักทางด้านเทคโนโลยีของประเทศอิสราเอลนั้นได้ช่วยให้ผู้ประกอบการของบริษัทไฮเทคในประเทศอิสราเอลได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยการฟูมฟักทั้งทางภาครัฐและเอกชนในวันนี้ ได้ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพื่อส่งออก และทำให้การลงทุนทำธุรกิจของอิสราเอลได้เดินหน้าสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยจุดมุ่งหมายของโครงการฟูมฟักนี้ก็เพื่อที่จะเปลี่ยน โดยเป้าหมายหลักของโครงการฟูมฟักนี้ คือการเปลี่ยนความคิดทางเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่มีความเสี่ยงเกินไปและยังอยู่ใน ขั้นตอนที่เร็วเกินไปสำหรับการลงทุนภาคเอกชน ให้กลายเป็นบริษัทเกิดใหม่ (Start-up) ที่สามารถ ระดมเงินจากภาคเอกชนและขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองหลังจากการฟูมฟัก โดยในปัจุบันนั้น ประเทศอิสราเอลมีศูนย์ฟูมฟักอยู่ 24 แห่งทั่วประเทศและโดยส่วนมากได้เปลี่ยนแปลง ตัวเองเป็นกลุ่มเอกชนเมื่อไม่นานมานี้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://www.incubators.org.il/article.aspx?id=1703
http://www.ma-tovu.ca/?page_id=265