เกร็ดการทำธุรกิจ

SWOT analysis (strength, weakness, opportunity, threat)

จุดเด่น

หนึ่งในจุดแข็งของประเทศอิสราเอลคือเกษตรกรรม เพราะแม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตัวประเทศนั้นจะปกคลุมไปด้วยทะเลทราย อิสราเอลก็ยังคงผลิตสินค้าเกษตรได้เป็นจำนวนมาก และเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักของประเทศที่เป็นรองเพียงแค่อุตสาหกรรมไฮเท็คเท่านั้น โดยสินค้าส่งออกหลักทางการเกษตรของประเทศนั้นประกอบด้วย อะโวคาโด ส้ม แตงโม และเมลอน ผัก ผ้าฝ้ายและเส้นใย นอกเหนือจากสินค้าเกษตรแล้ว อิสราเอลยังเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องมือทางการเกษตรของโลกด้วย และแม้ว่า ภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลจะมีพนักงานน้อยกว่าร้อยละ 6 ของประชากรที่ทำงานของประเทศ (เนื่องจากนำเข้าแรงงานไทยเพื่อเป็นแรงงานด้านการเกษตร) แต่ก็เป็นหน่วยสำคัญที่เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ให้กับประเทศ

นอกจากนี้ อิสราเอลยังส่งเสริมโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศด้วย โดยนับตั้งแต่การก่อตั้งประเทศกว่าเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา การขยายการบริการได้มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรหน้าใหม่จากทั่วโลกผ่านองค์การเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของอิสราเอล (MASHAV) และศูนย์ร่วมมือเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระหว่างประเทศ (CINADCO)


ชลประทาน

สำหรับอิสราเอล การบริหารจัดการน้ำถูกยกย่องว่าเป็นสมบัติของชาติและมีข้อคุ้มครองทางกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้อิสราเอลต้องพัฒนาวิธีชลประทานแบบหลากหลายที่จะทำให้สามารถใช้งานทรัพยากรอันจำกัดนี้ให้ได้มากที่สุด ภาคเกษตรของอิสราเอลมีน้ำกักเก็บน้ำกว่า 1.2 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่ง จำนวน 900 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นน้ำสะอาด ส่วนน้ำที่เหลือคือน้ำทิ้ง น้ำท่วม น้ำเค็มหรือบ่อน้ำเค็ม


ระบบทหาร

กฎระเบียบที่ระบบทหารของอิสราเอลมีต่อประชาชนของประเทศทุกคนนั้นถือได้ ว่าเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของประเทศ โดยประชากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ที่มีอายุ 18 ขึ้นไป จะต้องเข้าฝึกอบรมการเป็นทหารในหน่วยและหน้าที่ ๆ พวกเขาเลือกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ด้วยกัน ซึ่งกฎระเบียบและ การเข้าเป็นทหารนี้เป็นแหล่งที่มอบทั้งการฝึกฝนทางด้านเทคโนโลยี รวมถึง สนับสนุนให้หนุ่มสาวได้ปรับปรุงนิสัย จริยธรรม และรูปแบบของการทำงานด้วย โดยถึงแม้ว่าอิสราเอลจะยึดถือระบอบประชาธิปไตย ซึ่งขัดกับการบังคับทางทหารดังกล่าว ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการทหารไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือการสร้างแรงจูงใจที่ทำให้ประชาชน สร้างเครือข่ายและชุมชนซึ่งก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของประชากรในประเทศ นอกเหนือจากนี้ จุดมุ่งหมายของการฝึกทหารนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วิชาในสาขาการทหารของตนอย่างถ่องแท้ และสร้างความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ความเป็นพลเรือนของชาติอย่างราบรื่น รวมถึงการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย


ทุนมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญและเป็นจุดแข็งของประเทศอิสราเอล คือ ร้อยละ 97.1 ของประชากรกว่า 8 ล้านคนในประเทศเป็นประชากรที่มีการศึกษา และส่วนมากจะเป็นคนที่มีความชำนาญและมีความสามารถสูง ถึงระดับมืออาชีพ โดยความอุดมสมบูรณ์ในด้านแรงงานฝีมือนั้นเป็นการชดเชย การขาดแคลนทางทรัพยากรประเภทอื่น ๆ ของประเทศ โดยจะเห็นได้จากจำนวนวิศวกรที่มีความน่าเชื่อถือในด้านการวิจัยและพัฒนาบนเวทีโลกที่อิสราเอลได้ผลิตออกมาอยู่ในตลาดแรงงานโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค


เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

บริษัทนานาชาติ อุตสาหกรรมความมั่นคงของชาติ และการส่งออก เป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอิสราเอลอย่างไม่หยุดหย่อน ภายหลังจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจทั่วโลกเมื่อปี ค.ศ. 2007-2008 อิสราเอลได้สร้างเศรษฐกิจอันแข็งแกร่งและทรงคุณภาพกลับคืนมาได้ในปี ค.ศ. 2010 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้พบว่ากลยุทธ์ทางการคลังของอิสราเอลเป็นสิ่งที่ช่วยให้ รอดพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกมาได้ และยังคงความแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจหลักอื่น ๆ รอบโลกกำลังดิ้นรนกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หนี้ และการว่างงาน

IMF ได้สรุปการตรวจสอบบัญชีแห่งชาติของอิสราเอลประจำปีว่า “เศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลยังคงแข็งแกร่ง” และชื่นชมรัฐบาลและธนาคารแห่งชาติของอิสราเอลถึงนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ นอกจากนี้ อิสราเอลยังคงเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของตนให้เติบโตในอัตราที่มั่นคง แม้จะอยู่ในสภาวะอัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่ย่ำแย่ที่สุดที่ได้เคยมีมาก็ตาม


เทคโนโลยีชีวภาพ

อิสราเอลนั้นเป็นหนึ่งในถิ่นฐานของศูนย์การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำของโลก ซึ่งมีชื่อเสียงของความเป็นเลิศในสาขาวิชาเช่น โรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ง และประสาทวิทยา ส่งผลให้อุตสาหกรรมสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพของอิสราเอลกำลังเป็นที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยทุก ๆ ปีจะมีบริษัทด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกว่า 150 ถึง 200 บริษัท ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่อิสราเอล


วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ก่อนปี ค.ศ. 1996 อิสราเอลนับว่าเป็นถิ่นกำเนิดบริษัทวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกว่า 186 บริษัท และต่อมาได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,100 บริษัทในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเพราะอิสราเอลก่อตั้งบริษัทวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตกว่า 50 ถึง 60 บริษัทขึ้นใหม่ในทุก ๆ ปี จึงเป็นจุดที่ทำให้กว่าร้อยละ 41 ของบริษัทวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในอิสราเอลที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักดีในช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเวลาอันสั้นนี้ ร้อยละ 34 ของบริษัท เหล่านี้ได้กระตุ้นรายได้หลัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลได้ก้าวข้ามผ่านความเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทเริ่มใหม่ (start-up) และมาถึงจุดที่เป็นแหล่งของธุรกิจที่มีศักยภาพครบด้าน ด้วยเหตุนี้เอง สะพานที่เชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์ระดับสูงกับบริษัทที่มีผลผลิตรายได้จึงกำเนิดขึ้นในประเทศอิสราเอล


การลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายทางเศรษฐกิจของอิสราเอลได้สร้างสถานะที่เอื้อต่อการลงทุน โดยการ เปิดเสรีสกุลเงินต่างประเทศและข้อเสนอที่สนับสนุนและการลดหย่อนภาษีโดยรัฐบาลเพื่อนักลงทุน ซึ่งในปี ค.ศ. 1991 อิสราเอลมีกองทุนร่วมลงทุนอยู่เพียงแค่กองทุนเดียว ปัจจุบัน บริษัทใหม่ ๆ ในประเทศอิสราเอลต่างได้รับเงินลงทุนจากกองทุนร่วมลงทุน (venture capital funds) กว่า 65 แห่ง โดยปัจจุบัน อิสราเอลมีเงินลงทุนเพื่อใช้ในการจัดการร่วมลงทุน (venture capital) ถึงสองพันล้านดอลลาร์สหรัฐ


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิทยาศาสตร์ของอิสราเอลมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของการเกษตร วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ พันธุศาสตร์ การแพทย์ เลนส์ พลังงานแสงอาทิตย์ และสาขาวิศวกรรมต่าง ๆ โดยอิสราเอลเปรียบได้เหมือนบ้านของผู้นำรายใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมไฮเทค รวมถึงยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ประชากรที่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีมากที่สุดในโลก ไฮเทคของอิสราเอลกำลังอยู่บนเส้นทางการเป็นผู้นำในด้านความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับโลก คนอิสราเอลคิดว่าอุตสาหกรรมไฮเทคของ พวกเขาจะนำอนาคตที่งดงามมาสู่ทั้งประเทศของตนและประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อมกัน

หนึ่งในสิ่งที่คนอิสราเอลมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษคือยอดจำนวนนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์ที่มีรากฐานกำเนิดย้อนไปกว่า 63 ปีก่อน ที่ก้าวข้าม ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ เช่น อุปสรรคทางภูมิศาสตร์ ขนาดของประเทศ และการทูต มาได้ โดยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของอิสราเอลในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาระบบน้ำหยด มะเขือเทศเชอร์รี่ แผงวงจรรถยนต์ระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย


อุตสาหกรรมเพชร

อิสราเอลเป็นหนึ่งในผู้นำการเจียระไนและขัดเงาเพชรของโลก โดยเพชรที่ใช้เจียระไนและขัดเงานั้นเป็นเพชรดิบที่นำเข้ามาจากประเทศอินเดีย ซึ่งการเจียระไนจะเพิ่มมูลค่าของตัวเพชรให้สูงขึ้นถึงสองเท่าจากราคาเพชรดิบ ก่อนที่จะส่งออกไปรอบโลกเช่น ลอนดอน แอนท์เวิร์ป ฮ่องกง นิวยอร์ก และมุมไบ โดยในปี 2011 การส่งออกเพชรสุทธิของอิสราเอลมีมูลค่าถึงหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 30 ของการส่งออกการผลผลิตของอิสราเอล) และร้อยละ 40 ถึง 50 ของเพชรที่ซื้อด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น มาจาก อิสราเอล นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกา มหาอำนาจของตลาด เพชรเจียระไนในโลก นำเข้า มากกว่าครึ่งของเพชรเจียระไนทั้งหมดของตนจากอิสราเอล


เป็นที่นิยมของนักธุรกิจชาวต่างชาติ

อิสราเอลได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงในฐานะที่เป็นประเทศที่มีบริษัทจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากมาลงทุนภายในประเทศ โดยทรัพยากรหลักของอิสราเอลที่ดึงดูดนักลงทุนเหล่านี้คือวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญสูง ภูมิศาสตร์ที่ดี และมาตรการประโยชน์ทางภาษี รวมถึงผล ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทจากต่างประเทศที่ผลิตภายในอิสราเอลให้กับตลาดยุโรปโดยไม่ต้องจ่ายค่าภาษีเงินได้ นอกจากนี้ รัฐบาลอิสราเอลนั้นยังถือว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนนักลงทุนต่างชาติที่จัดตั้งสำนักงานในเขตภาคใต้และภาคเหนือของประเทศ โดยการสนับสนุนที่รัฐบาลมอบให้นั้น จะมีทั้งในรูปแบบของการคืนเงินสด การยกเว้นภาษีระยะยาว ซึ่งเพราะการอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลนี้เอง ที่ทำให้บริษัทจำนวนมากต้องการตกลงทำการค้ากับประเทศอิสราเอล


จุดด้อย

ความห่างไกลระหว่างตลาดกับผู้ซื้อ

แม้จะมีอุปสงค์ต่อเทคโนโลยีค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากทำเลที่ตั้งของบริษัทผลิตเทคโนโลยีไฮเทคต่าง ๆ ที่อยู่ไกลจากผู้ซื้อ จึงทำให้ไม่เกิดการซื้อขายกันขึ้นเพราะความไม่สะดวก อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดการกระจาย/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยอิสระ จึงช่วยลดช่องว่างและระยะทาง รวมทั้งเพิ่มการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่อยู่คนละประเทศกันด้วย อย่างไรก็ดี ทำเลที่ตั้งของอิสราเอลก็ยังคงเป็นหนึ่งใจจุดด้อยของประเทศ


การนำระบบ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ช้า

ถึงแม้ว่าความเคลื่อนไหวระหว่างผู้ประกอบการ กับ ผู้ประกอบการ (B2B) และ ผู้ประกอบการ กับ ผู้บริโภค (B2C) จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศอิสราเอล แต่ ยังคงไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมไฮเทค โดยระบบการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ยังค่อนข้างช้าเนื่องจากนิสัยของคนอิสราเอลที่ชอบลังเล ที่จะให้ข้อมูลบัตรเครดิตผ่านเว็บ และเนื่องด้วยวัฒนธรรมของคนอิสราเอลที่ชอบเห็นและสัมผัสสินค้าให้เป็นรูปธรรมก่อนจะตัดสินใจซื้อ


เขตและข้อจำกัดของพื้นที่ ๆ ใช้สำหรับการเพาะปลูก

ขนาดของพื้นที่สำหรับเพาะปลูกในประเทศอิสราเอลนั้นค่อนค่างจะเป็นที่จำกัด ซึ่งส่งผลให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ หรือผลิตสิ้นค้าเองภายใน ประเทศในราคาที่แพงกว่าปกติ ถึงแม้ว่าประเทศจะมีทรัพยากรที่จำกัดและน้อยนิด การพัฒนาและเจริญเติบโต ทางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั้นเป็นไปได้อย่าง คล่องตัวซึ่งเพียงพอที่ประเทศจะสามารถผลิตอาหารนอกเหนือจากธัญพืชได้ แต่ถึงแม้ว่าประเทศอิสราเอลจะสามารถผลิตอาหารได้มากและเพียงพอสำหรับเลี้ยงดูตนเอง ขนาดที่ดินในการเพาะปลูกที่เล็ก ยังคงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความต้องการต่อสินค้ามากขึ้น และทำให้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศมีราคาที่สูงมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดการเคลื่อนย้ายทางทรัพยากรออกจากพื้นที่ ๆ มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูง และลดหย่อนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว


ภูมิศาสตร์ของประเทศ

อิสราเอลตั้งอยู่บนดินแดนเขตตะวันออกกลางและเอเชียตะวันตก โดยประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนั้นขาดทั้งเงินทุนและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลให้พัฒนาการการส่งออกสู่ประเทศเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องยาก เพราะถ้าหากว่าประเทศที่ล้อมรอบ อิสราเอลนั้นได้รับการพัฒนาแล้ว การค้าในท้อนถิ่นจะพัฒนาได้ดีขึ้นและจะส่งผลให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของอิสราเอลได้รับผลประโยชน์จากตลาดที่มี ศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงต่อรายได้สุทธิทั้งหมดของทั้งประเทศ


สุขภาพของประชาชน

ด้วยวัฒนธรรมและแนวความคิดของคนอิสราเอลที่ไม่เห็นความสำคัญต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรครวมถึงการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ที่จำเป็น จึงทำให้สุขภาพของประชาชนชาวอิสราเอลนั้นยังคงเป็นปัญหาที่ยากต่อการ แก้ไข มีกรณีตัวอย่างเช่นเมื่อก่อน วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษนั้นมีชื่อเสียงอันฉาวโฉ่ว่าเป็น วัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่ำ โดยประเด็นแรกที่ปลูกฝังความคิดชนิดนี้นั้น มาจากตอนช่วงเวลาที่ผู้คนเริ่มใช้วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวัวเป็นครั้งแรกและ พบว่าตัววัคซีนนั้นมีส่วนผสมของหนองวัวอยู่ด้วย พอถึงปี 2002 วัคซีนป้องกัน โรคฝีดาษนั้นถูกประนามว่าเก่า ล้าสมัย มีมาตรฐานที่ไม่ดีพอ และถึงขั้นอันตราย อิสราเอลมีการรักษา (หรือเยียวยา) ทางการแพทย์ที่น้อยมากจนถึงขั้นต้องแนะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ฉีดวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และ ไวรัสตับอักเสบก่อนที่จะเดินทางมาเยือนประเทศอิสราเอล


โอกาส

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเทศได้เป็นอย่างดี เพราะมีสถานที่ต่าง ๆ ให้สำรวจและเยี่ยมชมมากมาย ทั้งอุทยานแห่งชาติ โบราณคดี เขตอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร น้ำพุร้อน ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยกระทรวงการท่องเที่ยวของอิสราเอลนั้น มีแผนกย่อยต่าง ๆ แยกออกมา เช่น ฝ่ายการตลาดการท่องเที่ยว กระทรวงหน่วยเศรษฐกิจ และแผนกบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งแผนกต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ ต่างได้รับการฝึกอบรมและสัมมนา อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้เป็นหน่วยงานที่มีทักษะที่เชี่ยวชาญอย่างเป็นมืออาชีพสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมสาขานี้โดยตรง ซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่อิสราเอลควรให้ความสำคัญคือด้านความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันและยุโรป กระทรวงการท่องเที่ยวของอิสราเอลนั้นให้ความสำคัญและการจัดการด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ


อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

อุตสาหกรรมการก่อสร้างของอิสราเอลนับว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสูง วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ และการออกแบบที่ทันสมัย โดยแม้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเองนั้นมีผู้รับเหมาที่ลงทะเบียนอยู่ราว 1 หมื่นราย แต่ยังคงขาดแคลนในเรื่องของแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งความขาดแคลนในจุดนี้ส่วนใหญ่จะได้รับการเติมเต็มจากแรงงานชาวต่างชาติ ซึ่งจะรับการจ้างงานภายใต้สัญญาในระยะ 5 ปี 3 เดือน

ดังนั้น หนึ่งในโอกาสที่สามารถหาได้ในอิสราเอลคือการดึงความสนใจคนอิสราเอลในให้ หันมาสนใจในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อลดการใช้แรงงานชาวต่างชาติลง นอกจากนี้ อีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจคือ กลุ่มบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ปูพื้น และการก่อสร้างแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นจุดที่มีโอกาสดีในอนาคต


อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมีของอิสราเอลนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีนับตั้งแต่การเริ่มต้นสกัดแร่โปแตชก่อนที่จะสกัดโบรมีนจากทะเลเดดซีในภายหลัง โดยในปี 1946 ได้มีการเริ่มต้นผลิตปุ๋ยโปแตชในเมืองไฮฟาพร้อม ๆ กันกับการสถาปนาประเทศ รัฐบาลจึงก่อตั้งบริษัทของรัฐต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อขุดแร่ดิบ และเริ่มต้น การส่งออกเคมีเหล่านี้ในปี 1960

นับว่าเป็นความโชคดีที่อิสราเอลมีทะเลสาบเดดซี ซึ่งเป็นสถานที่ ๆ โดดเด่น และไม่เหมือนใครในโลก เพราะด้วยสภาพที่แห้งมากจึงก่อให้เกิดทะเลสาบน้ำเค็มแบบไม่เชื่อมต่อกับทะเล ที่มีอัตราการระเหยสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดเกลือและแร่ธาตุที่มีคุณภาพพิเศษที่ขยายอุตสาหกรรมแมกนีเซียมและโปแตชให้เจริญเติบใหญ่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการส่งออกโคลนดำพอกผิวและเกลือจากทะเลสาบเดดซีเพื่อการรักษาและการเสริมสวยอย่างแพร่สะพัด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทเคมีในอิสราเอลมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของตนในการดำเนินงานในด้านเคมีให้เป็นจุดเด่น คนอิสราเอลเองยังไม่ได้เห็นโอกาสในจุดนี้เท่าที่ควร โดยทั่วไปอุตสาหกรรมเคมีของโลกเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักสำหรับวัสดุที่ทำให้เศรษฐกิจของโลกหันมาให้ความสนใจต่อการประหยัดพลังงาน พร้อมช่วยสนับสนุนการพัฒนาตลาด พลังงานทดแทนชนิดใหม่ในโลกนี้ แต่อุตสาหกรรมเคมีของอิสราเอลก็ยังคงมองข้ามในจุดนี้อยู่ดี


อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอุปกรณ์อาบน้ำของอิสราเอล กำลังยินดีกับสถานะของตนในตลาดโลก และด้วยการที่พวกเข้าสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลสาบเดดซีได้โดยตรง ประกอบกับเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา รวมถึงวิทยาศาสตร์อันล้ำหน้าที่อิสราเอลมีอยู่นั้น ทำให้พวกเขายังคงมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอุตสาหกรรมนี้ได้มากขึ้นต่อไปอีก เพราะทะเลสาบเดดซีนั้นมอบ แร่ธาตุจากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในโลก ซึ่งทำให้บริษัทเครื่องสำอางจากเดดซีของอิสราเอลเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามในตลาดเครื่องสำอาง รวมถึงบริการด้านสุขภาพและสปาที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นแผ่นโคลน โคลนดำ หรือแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ของเดดซี ต่างก็เป็นส่วนประกอบที่ขยายการเจริญเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ของประเทศอิสราเอลอย่างไม่หยุดยั้งทั้งสิ้น


อุปสรรค

การก่อการร้าย

อิสราเอลตั้งอยู่ในพื้นที่ ๆ มีความตึงเครียดต่อการถูกก่อการร้ายสูง จึงทำให้อิสราเอลให้ความสำคัญอย่างระบบความปลอดภัยมาก บ่อยครั้งที่มีจดหมายเวียนเกี่ยวกับเรื่องความตึงเครียดทางการเมืองและการเผชิญหน้ากัน ซึ่งตัวหนังสือเองได้กล่าวถึงเรื่องความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะถูกขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการเดินขบวนหรือการประท้วงขนาดใหญ่ใด ๆ ที่ดูมีท่าที่ว่าจะมี การใช้ความรุนแรงในภายหลังได้ ดังนั้น อุปสรรคจากความหวาดกลัวต่อการก่อ การร้ายจึงเป็นจุดที่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศอิสราเอล และมีผลกระทบต่อรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นอกเหนือจากการก่อการร้ายแล้ว อิสราเอลยังต้องพบกับปัญหาในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย อย่างเช่นในเรื่องการโจรกรรมและ การลักพาตัว ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่การรายงานในจุดนี้ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ โดยทางรัฐบาลต้องขอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เก็บหนังสือเดินทางและสิ่งของมีค่าอื่น ๆ ในที่ปลอดภัยอยู่ตลอดช่วงเวลาที่เดินทางอยู่ในประเทศ พร้อมหลีกเลี่ยงการแสดงสถานะทางการเงินใด ๆ ก็ตามที่อาจดึงดูดความสนใจจากผู้ไม่หวังดี