เกร็ดการทำธุรกิจ

พฤติกรรมผู้บริโภค

คนอิสราเอลเป็นคนที่อ่อนไหวและง่ายต่อการถูกโน้มน้าวจากโฆษณา ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และเป็นคนที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งในช่วงเวลาว่างอย่างเป็นชีวิตจิตใจ โดยจะให้ความสนใจต่อคุณภาพของสินค้าเป็นพิเศษ และพร้อมที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นหากว่าราคาของสิ่ง ๆ นั้นยังเหมาะสมกับคุณภาพ บริการหลังการขายและการรับประกันก็เป็นอีกประเด็นที่ชาวอิสราเอลให้ความสำคัญในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเช่นกันเนื่องจากผู้บริโภคชาวอิสราเอลพิจราณาว่า ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับประกันนั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้

นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวอิสราเอลนั้นชอบผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และทันสมัย ผู้บริโภคในประเทศอิสราเอลนั้นนิยมเดินห้างสรรพสินค้ามาก โดยปัจจุบันนั้นมีศูนย์การค้ากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ พร้อมมีแผนก่อสร้างเพิ่มเติมอีกมากมายที่ยังคงรอคอยการเริ่มดำเนินการ สำหรับด้านอาหาร ห่วงโซ่ของการจำหน่ายนั้นประกอบไปด้วยซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชำ ร้านบูติกแบบเฉพาะเจาะจง (ร้าน organic ร้านขายของเอเชีย เป็นต้น) และตลาดนัด โดยกว่าร้อยละ 40 ของผู้บริโภคซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งคือร้อยละ 60 ของยอดค้าปลีกของอาหาร ในประเทศอิสราเอลนั้นมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ทั้งหมด 470 แห่ง และส่วนใหญ่อยู่ในเครือของบริษัทใหญ่เพียง 3 บริษัทในประเทศ