กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในพื้นที่

International Mediterranean Tourism Market @ Israel Trade Fairs & Convention Center
International Mediterranean Tourism Market (IMTM 2015) ได้จัดตั้งตัวเองให้เป็นงานแสดงนิทรรศระดับชั้นนำในด้านการค้าขายระหว่างองค์กรกับ องค์กร (Business to business) สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ...

CleanTech Summit & Exhibition @ Avenue Convention and Events Center
งาน CleanTech 2015 ครั้งที่ 19 เป็นงานระดับนานาชาติที่จัดขึ้นสำหรับ เทคโนโลยีแบบสะอาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานและอาคารเขียว พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำ ...

Isranalytica @ จะประกาศสถานที่จัดงานในภายหลัง
Isranalytica เป็นงานนิทรรศการในด้าน  "analytical chemistry and displays state of the art instrumentation and techniques in various domains" ชั้นนำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศอิสราเอล...

Life Science Industry Event @ Israel Trade Fairs and Convention Center
งานอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science Industry Event) จะมีขึ้นในวันที่ 10 และ 11 ธันวาคมของปี พ.ศ. 2557 นี้ ณ ศูนย์การประชุม และแสดงสินค้าของอิสราเอล (Israel Trade Fairs and Convention Center) ...

Eilat-Eilot Renewable Energy Expo @ Dan Hotels Israel
Eilat-Eilot Renewable Energy Expo เป็นงานประชุมนานาชาติ ประจำปีรวมถึงการจัดนิทรรศการในเรื่องพลังงานทดแทนที่จะจัดขึ้นในเมืองเอลัท ของประเทศอิสราเอล ...

International Convention of the Society of Electrical and Electronics Engineers @ Herods Eilat Hotel, Dan Eilat Hotel, Hilton Eilat Hotel
งาน International Convention of the Society of Electrical and Electronics Engineers จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 วัน โดยจะเริ่มต้นขึ้นตั้ง แต่วันที่ 3 จนถึงวันที่ 6 ของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ...

Idan @ Israel Trade Fairs and Convention Center
งานแสดงสินค้า Idan จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ถึงวันที่ 30 ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าของอิสราเอล...

Israfood @ Tel Aviv Fairgrounds
Israfood คืองานแสดงสินค้าชั้นนำของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในอิสราเอล ...

Hotex Exhibition @ Tel Aviv Fairgrounds
นิทรรศการโฮเท็กซ์ (Hotex Exhibition) เป็นงานที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตน...

BAKE CAKE @ Israel Trade Fairs and Convention Center
งานแสดงสินค้า BAKE CAKE เป็นงานโชว์ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ...


Pages: 1