ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในพื้นที่

Eilat-Eilot Renewable Energy Expo @ Dan Hotels Israel

เมืองเอลัท, อิสราเอล
วันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Eilat-Eilot Renewable Energy Expo เป็นงานประชุมนานาชาติ ประจำปีรวมถึงการจัดนิทรรศการในเรื่องพลังงานทดแทนที่จะจัดขึ้นในเมืองเอลัท ของประเทศอิสราเอล โดยงาน Eilat-Eilot นี้จัดให้สำหรับ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เชื้อเพลิงชีวภาพ การรักษาพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยมี Ortra Limited เป็นผู้จัดงาน

11/07/2014กลับหน้าหลัก