ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในพื้นที่

Life Science Industry Event @ Israel Trade Fairs and Convention Center

กรุงเทลอาวีฟ, อิสราเอล
วันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งานอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science Industry Event) จะมีขึ้นในวันที่ 10 และ 11 ธันวาคมของปี พ.ศ. 2557 นี้ ณ ศูนย์การประชุม และแสดงสินค้าของอิสราเอล (Israel Trade Fairs and Convention Center) ในกรุงเทลอาวีฟ โดยภายในงานจะมีการแสดงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การวางแผนทางวิศวกรรม บริการด้านการวิจัย และพัฒนาบริการด้านการเงินและการบัญชี ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โรงงานสำหรับผลิตอุปกรณ์ด้านการแพทย์ ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง (Building consultants) และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่นๆ อีกมากมาย

11/07/2014กลับหน้าหลัก