ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าในพื้นที่

CleanTech Summit & Exhibition @ Avenue Convention and Events Center

กรุงเทลอาวีฟ, อิสราเอล
วันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2558

งาน CleanTech 2015 ครั้งที่ 19 เป็นงานระดับนานาชาติที่จัดขึ้นสำหรับ เทคโนโลยีแบบสะอาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานและอาคารเขียว พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำ โดยจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมอเวนิว (Avenue Conference Center) ในกรุงเทลอาวีฟ

งานนิทรรศการ CleanTech นั้นได้รับชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง โดยมีบริษัท นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ มากมาย เป็นผู้เสนอการพัฒนาที่ใหม่ล่าสุด เทคโนโลยีอันทันสมัยและ การรักษาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) พลังงานทดแทน การบำบัดของเสีย เทคโนโลยีน้ำเพื่อการรักษา การกลั่นน้ำทะเล การกักเก็บ การทำให้บริสุทธิ์ การกรอง และด้านอื่น ๆ ที่มีคุณภาพโดดเด่น นอกเหนือ จากนี้ภายในงานจะมีการประชุม การสัมมนาและการอบรมเชิงวิชาการ ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงมากมายมาแลกเปลี่ยนความรู้

11/07/2014กลับหน้าหลัก