กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ThailandPresents.com

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ThailandPresents.com เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้จัดงานเปิดตัวโครงการจัดทำเว็บไซต์ ThailandPresents.com ในรูปแบบ 3 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน และไทย เพื่อเพิ่มช่องทางเผยแพร่สินค้าและบริการคุณภาพดีของผู้ประกอบการไทยให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศสามารถติดต่อได้โดยตรงรวมถึงเป็นแหล่งรวมข้อมูลการจัดนิทรรศการเชิงเศรษฐกิจในประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน SME และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยแบ่งหมวดสินค้า บริการ และกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 11 หมวด ได้แก่

1. เศรษฐกิจจากความสร้างสรรค์
2. ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
3. แฟชั่นและเครื่องประดับ
4. ศิลปะและงานฝีมือ
5. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
6. ครัวไทยสู่ครัวโลก
7. ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
8. สินค้าโอท๊อปพรีเมียม
9. ที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
10. การวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี
11. การศึกษา


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpresents.com/

07/19/2017กลับหน้าหลัก