ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ภาคบริการ

ถึงแม้ปัจจุบันอิสราเอลจะยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับภาคบริการในภาพรวมเท่าใดนัก แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้แก่ประเทศอิสราเอล โดยเมื่อปี 2557 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนถึง 3.54 ล้านคน โดยประเทศอิสราเอลนั้นถือได้ว่ามีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวมาก มีทั้งชายหาด สถาปัตยกรรม สถานที่สำคัญศาสนา (คริสต์ ยูดาย และอิสลาม) และสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรร โดยแหล่งท่องเที่ยวทีสร้างรายได้มากที่สุดคือป้อม Masada ที่อยู่บริเวณทะเลสาบ Dead Sea นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจภาคบริการอื่น ๆ เช่น บริการขนส่งสินค้าในลักษณะ Cargo และการให้บริการทางการเงินต่าง ๆ โดยเฉพาะรูปแบบของธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital หรือ VC)