ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ธุรกิจไทยในพื้นที่

ปัจจุบัน ธุรกิจไทยในอิสราเอลนั้นยังอยู่ในประเภทงานบริการ อาทิ ร้านสปาและร้านอาหาร มีเพียงธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยที่เป็นธุรกิจนอกเหนือจากงานบริการ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏคนไทยเป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นคนไทยที่แต่งงานกับชาวอิสราเอลแล้วจึงมีกิจการร่วมกัน

ตัวอย่างธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในอิสราเอล 

http://www.thaibizisrael.com/il/business-tips/?cate=tips-experience