คู่ค้าของท่าน

ภาคการเกษตร

 • Afimilk
  บริษัท Afimilk นั้นมีผลิตภัณฑ์ AfiFarm ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการ เลี้ยงและการจัดการฝูงโคนม ซึ่งมี Afiact ไว้ในการตรวจจับความร้อน Afifeed หรืออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรอาหาร การควบคุม ระบบการรีดนมสำหรับเกษตรกรนมแกะและแพะ
 • +972-4-675-4812
  http://www.afimilk.com/

 • Agrexco
  ผักสด ผลไม้ สมุนไพร ผลไม้ส้ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ดอกไม้ต่าง ๆ
 • +972-3-563-0940
  http://www.agrexco.com/

 • Agrolan
  ระบบอุตุนิยมวิทยาและอุปกรณ์วัดเพื่อการเกษตร
 • +972-4-676-3091
  http://www.agrolan.com/eng/index.asp

 • Biologic
  บริษัท Biologic มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมทางชีวภาพของ แมลงวันในสัตว์และฟาร์มไก่ด้วยกรรมวิธีที่ปลอดยาฆ่าแมลง
 • +972-54-313-5845
  http://www.biologic.co.il/

 • Cham Foods
  ผลิตภัณฑ์ egg powders และของเหลวของไข่เพื่อใช้ ประกอบอาหารต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงผักและผลไม้สกัด ผงเช่นกล้วย มะนาว ส้ม ถิ่ว ถั่วชิกพี ข้าวโพด หัวผักกาดแดง และ มะเขือเทศ พร้อมยังมีผลไม้แห้งหลากหลายชนิดเช่นแบล๊คเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ แครอท และเห็ด อีกด้วย
 • +972-3-541-0555
  http://www.cham.co.il/

 • Deshen Gat
  ปุ๋ย Low Chlorine หรือปุ๋ยชนิดเหลวที่ใช้กับพืชและสวนผลไม้ที่มีความ ละเอียดอ่อน (intensive crops and orchards) และยังมีปุ๋ยชนิดเหลว Shafir เพื่อใช้กับเรือนเพาะชำ การปลูกพืชโดยไม่ใใช้ดิน และการปลูกพืชผักชนิดที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึง FeroGat หรือ Liquid chelated microelements) เหล็กคีเลต ฯลฯ
 • +972-3-696-4124
  http://www.gatfertilizers.com/
 • Dolav Dvir-Lahav Plastic Products บริษัทผลิตถังขนาดใหญ่เพื่อใช้รองรับสินค้าทางการเกษตร ทั้งจากการ เก็บและถ่ายโอนผลไม้จากสวนไปยังโรงบรรจุ รวมถึงถังเพื่อใช้เพาะเลี้ยง เห็ด ที่เก็บของแบบแช่เย็น อุปกรณ์จัดเก็บและขนส่งปลา ฯลฯ
 • +972-8-911-1700
  http://www.dolav.com/en/

 • Elgo หัวฉีดและเครื่องส่งสัญญาณไฟฟ้าเพื่อชลประทาน ปืนรดน้ำขนาดเล็ก ปืนและคันรดน้ำ ตัวเชื่อมต่อท่อชนิดที่ใช้ง่ายและสะดวก อุปกรณ์ทองเหลือง วงล้อท่อและรถ ลาก ระบบชลประทานใต้ดินเช่น หัวฉีดแบบ Pop-up และที่จับเวลาการ รดน้ำ รวมถึงการชลประทานจุลภาคเช่นหัวฉีดไมโคร และระบบน้ำหยด
 • +972-9-863-2525
  http://www.elgo.co.il/

 • Galil Mountrain Winery
  ไร่องุ่นบนยอดของภูเขากาลิลีโดยพืชผลส่วนใหญ่จะประกอบด้วยองุ่น แดงที่ใช้สำหรับ Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Barbera และ Sangiovese รวมถึงองุ่นขาวเพื่อใช้ผลิต Chardonnay และ Sauvignon Blanc
 • +972-4-686-8740
  http://www.galilmountain.co.il/English/About

 • Haifa Group บริษัทผลิตปุ๋ยและสารเคมีไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Multi-K หรือ โพแทสเซียมไนเตรต ผลิตภัณฑ์ควบคุมและจำกัดความเร็วในการ ปล่อยปุ๋ย ปุ๋ยที่ละลายน้ำได้สำหรับผักและผลไม้ที่ปลูกในเรือนกระจก กรดฟอสฟอริกระดับเทคนิค โพแทสเซียมไนเตรต และเกลือฟอสเฟต
 • +972-4-846-9963
  http://www.haifa-group.com/

 • Lin’s Bee Farm บริษัทผลิตน้ำผึ้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของ น้ำผึ้ง น้ำผึ้งอินทรีย์ สมุนไพรอินทรีย์ ทิงเจอร์ วิตามินรวม  สารอาหารธรรมชาติจากผึ้งโปรพอลิส (propolis) โสม (ginseng) และ อิชิเนเซีย
 • +972-8-941-5859
  http://www.linfarm.co.il/#!main/ca1s

 • Meshek Achiya
  น้ำมันมะกอก
 • +972-2-940-1313
  http://www.m-achiya.co.il/page/15/About-us.aspx

 • PhyTech
  ระบบตรวจวัดพืช รวมถึงพารามิเตอร์สำหรับตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิของใบ การไหลของน้ำนม ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางลำต้น การเจริญเติบโตของผลไม้ การสังเคราะห์แสง รังสีแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ของอากาศ ความต้านทานการแพร่กระจาย อุณหภูมิของดิน และความชื้นในดิน
 • +972-8-671-5175
  http://www.phytech.com/

 • SCR Engineers
  ระบบการรีดนมวัวและระบบตรวจจับความร้อน
 • +972-9-865-2050
  http://www.scrdairy.com/

 • Wissotzky Tea ชาหลากหลายชนิด รวมทั้งชาดำ ชาสมุนไพร ชาผลไม้ ชาเขียว ชาคลาสสิก และชาในกล่องของขวัญ
 • +972-3-565-1515
  http://www.wtea.com/home.php

  สามารถเลือกดูคู่ค้าทางภาคการเกษตรอื่น ๆ ได้ที่ลิงค์
  http://www.science.co.il/Agriculture-Companies.asp