คู่ค้าของท่าน

ภาคบริการ

ร้านอาหาร

อิสราเอลมีร้านอาหารเอเชีย อยู่กว่า 890 ร้านทั่วประเทศ (เป็นร้านอาหารไทย หรือขายอาหารไทยด้วยราว 120 ร้าน เป็นร้านอาหารจีนหรือขาย อาหารจีน ด้วยราว 150 ร้าน และเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหรือซูชิบาร์ประมาณ 355 ร้าน)นวดแผนไทย