กฎระเบียบที่ควรรู้

FTA กับประเทศต่างๆ

อิสราเอลมีสนธิสัญญาเขตการค้าเสรี หรือ FTA กับกลุ่มประเทศและประเทศต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกับสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ประเทศตุรกี ประเทศเม็กซิโก ประเทศแคนาดา ประเทศจอร์แดน ประเทศอียิปต์ กลุ่มเมร์โกซูร์ (MERCOSUR) และประเทศโคลอมเบีย


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้ลงนามในข้อตกลงกับทางประเทศอิสราเอลในเดือนมิถุนายนของปี 2000 โดยมีเป้าหมายคือการสร้างโครงสร้างสำหรับการเจรจาทางการเมืองที่เหมาะสม รวมถึงการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหภาพยุโรปและ อิสราเอลด้วยเช่นกัน

อิสราเอลเป็นคู่ค้าจากบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สำคัญสำหรับสหภาพยุโรป และสหภาพยุโรปเองก็เป็นคู่ค้ารายแรกของประเทศอิสราเอลที่ สามารถสร้างยอดการค้าระหว่างกันได้เป็นจำนวนเงินกว่า 29 พันล้านยูโร ในปี 2013 โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่อิสราเอลนำเข้าจากสหภาพยุโรปนั้นประกอบไปด้วย เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง สารเคมี และและอุปกรณ์ปัจจัยในการผลิต ในทางกลับกัน สินค้า หลักที่อิสราเอลได้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปนั้นประกอบไปด้วยสารเคมี เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการทำเหมืองแร่และเชื้อเพลิง


สหรัฐอเมริกา

อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกัน ในปี 1985 โดยอิสราเอลเป็นประเทศแรกที่สหรัฐอเมริกาได้ทำข้อตกลง FTA ด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้หนาแน่นและยาวนาน มากยิ่งขึ้น พร้อมกันกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชน์ที่ทั้ง สองประเทศจะได้รับร่วมกัน

โดยข้อตกลง FTA ได้รวมถึงประเด็นที่ไม่ได้มีข้อผูกมัดด้วยซึ่งมีเจตนาหลักที่จะขจัดอุปสรรคในการค้าในแบบการให้บริการระหว่างกัน เช่นในเรื่องของการท่องเที่ยว การสื่อสาร การธนาคาร ประกัน ที่ปรึกษาการจัดการ การบัญชี กฎหมาย บริการทางคอมพิวเตอร์ และการโฆษณา นอกจากนี้ ยังมีการตกลง ที่จะขจัดข้อจำกัดในการจัดซื้อของรัฐบาลทั้งหมด พร้อมกับลดหย่อนข้อเรียกร้องทาง ของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ของอิสราเอล

การส่งออกจากสหรัฐอเมริกาไปยังอิสราเอลนั้นได้เพิ่มขึ้นจากปี 1985 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 11,300 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2010 โดยผลิตภัณฑ์หลัก ที่อิสราเอลได้นำเข้าจากสหรัฐนั้นประกอบด้วย โลหะที่มีค่า เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องบิน เครื่องมือแพทย์ และยานพาหนะ ซึ่งจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นจาก FTA ระหว่าง กันนี้ ทำให้อิสราเอลเป็นหนึ่งใน 12 ยอดอันดับประเทศที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งออก ผลิตภัณฑ์ไปสู่เมื่อนับต่อหัว


สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)

ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศสมาชิกของสมาคมการค้าเสรียุโรป หรือ EFTA ที่ได้ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรี กับอิสราเอลเมื่อวันที่ 17 กันยายน 1992 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงสินค้าอุตสาหกรรม รวมถึงปลาและผลิตภัณฑ์ทางทะเล นอกจากนี้ EFTA และอิสราเอลยังได้บรรลุข้อตกลงทวิภาคีในเรื่องการเกษตรระหว่างกัน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่สร้างเขตการค้าเสรีด้วย


MERCOSUR

อิสราเอลได้ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศบราซิล ประเทศปารากวัย และประเทศอุรุกวัย ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Mercosur โดยการลงนามนั้นได้เกิดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2005 ซึ่งเป็นการประสานสัมพันธ์อันทรง คุณค่าระหว่างประเทศอิสราเอลกับ Mercosur และมีจุดประสงค์ที่จะสร้างกฎหมาย ปกครองการค้าขายระหว่างประเทศที่ชัดเจน คาดการณ์ได้ และยั่งยืนระหว่างกัน